Välkommen att samskapa framtidens by!

Bredbandsbullerbykursen kommer att bestå av sex delkurser från augusti 2017 till juni 2017. Vi jobbar just nu med att beskriva målen som vi ser dem. Vi ser också att delkurserna kommer att samskapas på plats tillsammans med dig – medskaparen.

Anmäl dig gärna som intresserad för att få veta vad som händer – när det händer!

Eller...