Vi tvivlar på allt

Frivillig underordning… I ett samhälle tilldelas vi en lång rad olika roller som vi måste förhålla oss till. Som barn är vi underordnade våra föräldrar, som anställda vår arbetsgivare och som invånare i ett rikt land överordnade fattiga länder i vissa aspekter....