Stad och land – hand i hand

Staden är fullständigt ohållbar eftersom landsbygden är det. Städerna lever av ohållbara jordbruk både inom och utom landets gränser. Man kan säga att vår billiga mat subventioneras av EU, miljön och utsatta arbetares hälsa (besprutning). Konsumenterna måste lära sig...

Länge leve den urbana normen!

Den urbana normen… Jag har svårt för offerperspektiv. Man pekar ut kön, städer, ekonomiska system eller annat som norm och upplever sig själv som orättvist behandlad. Det är ett motmaktperspektiv som aldrig blir annat än pubertalt. Begreppet den urbana normen...