Arbetet är igång!

Arbetet är igång! Utforskandet av vad en by är pågår redan. Det är arbetsgruppen för den kommande kursen som utforskar sina inre relationer i gruppen. Vi tror oss veta att en by är ett förhållningssätt, ett sätt att närma sig och relatera till andra människor under...