Arbetet är igång!

Utforskandet av vad en by är pågår redan. Det är arbetsgruppen för den kommande kursen som utforskar sina inre relationer i gruppen. Vi tror oss veta att en by är ett förhållningssätt, ett sätt att närma sig och relatera till andra människor under former som alla betraktar som legitima.

Vi vet att varken den nationella demokratin eller den lokala föreningsdemokratin är särskilt funktionella även om det råkar vara det bästa vi har. Vi söker nog nästa steg. Jag tror vi söker efter den grupp som är vuxen, den grupp som inte skyller ifrån sig utan tar det fulla ansvaret för sitt liv. Den grupp där individerna den består av äger förmågan att sätta gruppens bästa främst. Att tänka grupp är stort, men svårt.

Individen är vuxen när hon i varje ögonblick betraktar sig själv som ansvarig för sitt liv, sin lycka, sina intryck, sina val av betraktelsesätt och inte minst sina känslor. Då är hon integrerat eller hel. Runt tio procent i befolkningen är vuxna i denna bemärkelse. Resten försöker förklara någon eller något annat i sina liv som problemet – vädret, försäkringskassan, barndomen, facket, kapitalismen, idioten i kassan eller vad det kan vara.

Att bygga en by handlar alltså främst om att upprätta mogna relationer, inte att bygga hus. Att odla ekologiskt eller bygga hållbart är en baggis. Utmaningen är att bygga den mentala byn. När den väl är formad löser medlemmarna i den alla problem. Tror vi. Hoppas vi. Vill vi.

Jag har sett otaliga icke fungerande föreningsdemokratier som är faktiska hierarkier. Men jag har också sett några ytterst få fungerande grupper där verkligen alla förstått vad det är att ta ett gemensamt ansvar. Men sådana grupper är flyktiga. Hur får man fungerande demokratier att fortleva och utvecklas, är en av frågorna i utforskningsarbetet.

De kommande sex delkurserna kommer att handla om hur man realiserar drömmar, lägger pussel av tidigare erfarenheter, ställer om sitt inre och inte minst om hur en grupp upprättar sin egen inre auktoritet, det som man kan kalla en grupps vuxenblivande.

Men tro inte att vi vet eller förstår men vi har enorm tillit till att människor i rörelse successivt rätar ut alla frågetecken som uppstår under resan.

Välkommen in i rörelsen.