Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol3/1u/9o3tkhk973j52hc/framtidensby.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
Bredbandsbullerbyar | Hur ser framtidens by ut?

Vad är en by? Välkommen att utforska en djupare anknytning till en plats, dig själv & andra!

Framtidens by behöver ditt medskapande för en hållbar omställning!

 

 

 

OBS – Denna sida är inte uppdaterat när det gäller info om datum, platser och priser.

Nästa utbildning börjar 19 augusti 2019, Klicka här för info och anmälan (senast 1 juli).

 

 

 

Vad är en by?

Många drömmer om att bo i en by, men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter? Det finns massor av ansamlingar av hus men ytterst få byar och lokalsamhällen som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur.

Den romantiska sinnebilden av en by är kanske främst Astrid Lindgrens Bullerbyn där livet i jordbrukarsamhället beskrivs. Historiskt försvann de flesta byarna som ekonomiska enheter i samband med Laga skifte som beslutades 1827 men tog många decennier att genomföra.

Människorna åt, arbetade och bodde i byn. Genom århundraden hade invånarna byggt samarbetskulturer runt sitt vardagsliv. Sedan kom industrialismen som förde med sig nya möjligheter men samtidigt utmaningar som idag hotar våra ekosystem, matförsörjning, hälsa och samhället som helhet.

Svaren på globala ekologiska, socio-ekonomiska och mänskliga kriser behöver hittas lokalt. Frågorna är fler än svaren: Hur bygger vi en by på uråldrigt kretsloppstänk med den senaste kunskapen och tekniken vad gäller energi, avlopp, organisering med mera? Vad är en bys väsen – hur kan man börja bygga en by i hjärna och hjärta, som en hållbar kultur? Går det att återskapa byförhållanden mellan människor? Hur har andra försökt, finns det levande byar på andra håll i världen? Hur bygger man in förändring som tillstånd i en by? Hur bygger man en demokrati bortom den konventionella föreningsdemokratin? Och varför misslyckas så många med att återskapa bygemenskap?

Välkommen till ett utforskande av vad en by är, vare sig den finns på landsbygden eller i en stad. Vi kommer att träffas sex eller sju gånger under läsåret 17/18 till delkursen med olika teman. Kursen leds av Arbetsgruppen för en bredbandsbullerby under Nipakademin. Delkurserna kommer att äga rum på olika platser i landet men mestadels i Norrland. Kursen är inte direkt kopplad till någon specifik by. Man kan gå enstaka kurser men det blir då dyrare.

Vi kommer att släppa in max 15 personer i kursen.

Delkurserna – översikt
1

Den lekande byn

Skapande verkstäder för att visualisera framtidens by. Vi bygger drivbänkar, slaktar, snackar med Johann som levt ett helt liv i självhushåll, träffar andelsjordbrukare, badar bastu och anslår tonen för den samvaro vi vill se i vår kommande by. 

2
Den växande byn

Vi omvandlar kreativiteten till växande och attraktiv verksamhet – ”bubblet i bygden”! Hur förverkligar vi ekonomier, företag och arbeten som är meningsfulla, ger bättre matkvalitet och matjordar, fördjupar demokratin och ökar samhällsansvaret? 

3
Den demokratiska byn

Vi utforskar hur vi fattar beslut som är hållbara för oss själva, gemenskapen, framtida generationer och naturen. Det blir en omtumlande, utmanande och inspirerande upplevelse att i process skapa och förnya demokratin. 

4

Den lärande byn

En inre upptäcktsfärd där vi ördjupar oss i förhållningssätt som skapar och vidmakthåller balans, en lärande gemenskap, i fram- och motgång. Hur håller vi utrymme för dynamiska lärprocesser, med principer från en jordcentrerad världsbild?

5

Den jordnära byn

Vi utforskar hur en holistisk, systemisk, jordcentrerad världsbild omsätts i en fysisk plats, med ett samspel mellan mänskliga och naturliga samhällen – lokala rättigheter för både människa och natur. Vilka lösningar integrerar byn i kretsloppet? Studiebesök, biokolstillverkning mm.

6

Den läkande byn

Hur kan ndividuella och gemensamma läkningsresor möjliggöra nya hållbara framtider? Vad kan vi lära av byar som upplevt drömmar, krascher, lärande och nytt liv. Vi möter läkning genom cirkeln och berättandets kraft, naturen och nya spirande idéer och projekt.

Delkurs 1 – den lekande byn

Kreativitet, lek, arbete och annat gemensamt skapande är viktiga ingredienser för att leva ett liv i balans. Många gånger blir vi så tyngda av livet och springer allt fortare i våra invanda spår så vi inte hinner känna och än mindre reflektera över vilka liv vi innerst inne vill leva. Här tar vi oss tid att utforska frågor som: Speglar min nuvarande livssituation det liv mitt hjärta längtar efter? Har jag ens någon gång gett mig tid att andas och kreera för att kunna väcka liv i lusten och därigenom väcka lusten till livet? Hur skapar vi en samvaro med mening, glädje och skönhet?

Under dessa dagar kommer vi utforska vår kreativitet genom skapande verkstäder där vi uttrycker vår skaparkraft, bygger by, delar och visionerar i cirklar, inspireras genom studiebesök, slaktar och snickrar och inte minst umgås och skapar fantastiska måltider tillsammans. Hela familjen kommer ha glädje av att medverka dessa dagar!

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

Syfte: Utforska innebörden av en by genom inspirerande samvaro och möten med människor som har erfarenheter av byliv, andelsjordbruk, odling, slakt, förädling, självhushåll med mera. Vi skapar och kreerar, visionerar och modellerar, leker och filosoferar, sjunger och reflekterar.

Aktiviteter: Möjliga studiebesök på Skogsnäskollektivet, Gässjöbyn som är en ny by som håller på att växa fram, Nyttogården (andelsjordbruk med inriktning på linderödsgris och grönsaker), Norrbetesgårdar (nöt och får), Rafnaslakt, Meåfors getgård (mejeri) med flera.

Kursledning: Ingrid Stiernström, Thorsten Laxvik och Johann Reimer, självförsörjare från Sibirien.

Förberedelser: Fundera över vad som är en by för dig. Hur ser den sociala bas ut som du vill se barn växa upp i? Vad är dina längtor för ett hållbart liv?

Våra lästips: Ekobyboken.

Boende: Enkel förläggning i sängar i flerbäddsrum och enskilda stugor på byn. Medtag sänglinne eller sovsäck.

Kostnad: 3 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 4 500 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

Information: Thorsten Laxvik 070-5200761, Ingrid Stiernström 070-2646506

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

Delkurs 2 – den växande byn

Hur skapar vi bubblande, kreativa, innovativa och attraktiva bygder och samhällen? Vad innebär tillväxt? Vad är det som ska växa och när för att vi ska förverkliga hållbara och friska samhällsorganismer? Hur kan vi med början i det lokala bygga en ekonomi baserad på en jordcentrerad världsbild, istället för den världsbild som satt människan i centrum och därmed skapat dysfunktionella ekonomisk system som utarmat lokalsamhällen? Hur kan vi restaurera såväl lokala ekonomier, jordar och ekosystem som mening och livskvalitet?

I Söderhamn utforskar vi möjligheten att medskapa blomstrande lokalekonomier, företag och arbetstillfällen inom ramen för de planetära gränserna – en ekonomi som både är bra för människa och natur. En sådan ekonomi har sin grund i hållbara gröna näringar, inte minst i livsmedelskedjan från jord till bord. Vi tar del av visionen om SNOC – Södra Norrlands omställningscentrum – som lovar 1500 nya jobb till år 2030 genom lokal och regional mat (passande nog besöker vi orten mitt i skördetider).

Vi inspireras av idéer, projekt och studiebesök där vi upptäcker grönt entreprenörskap, socialt företagande, cirkulär delningsekonomi, nya ägarformer, byteshandel, lokala banker och en ny syn på pengar. Vi utforskar, visionerar och planerar hur vi själva kan byta spår och bli en del av den nya ekonomin där vi förverkligar drömmar som medskapare av bubblet i bygden.

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

Syfte: Att utforska möjligheterna för att medskapa en ekonomiskt gemenskap på landsbygden. Vad finns idag och vad kan behövas imorgon? Och var ligger din lust?

Aktiviteter: Studiebesök på platser och projekt i och kring Söderhamn

Kursledning: Niklas Högberg, David Bennett och Anders Persson

Förberedelser: Fundera över glägje och lust. Vad vill du försörja dig och byn med som samtidigt restaurerar dig, oss andra och planeten?

Våra lästips: Mer info kommer.

Boende: Enkel förläggning i sängar i flerbäddsrum och enskilda stugor på byn. Medtag sänglinne eller sovsäck.

Kostnad: 2 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 3 000 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

Information: Niklas Högberg 070-754 48 40, David Bennett 0733 190731

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

Delkurs 3 – den demokratiska byn

Demokrati har förvandlats till en konvention, något som finns där som vi ansluter oss till och som vi anser oss begripa. Denna delkurs är utformad som en process där deltagarna under handledning får hjälp med att upprätta sin egen auktoritet. Det låter grekiska men tanken är att deltagarna gemensamt ska utforska hur den vill fatta beslut som är legitima för alla individer i gruppen – beslut som är hållbara i relation till såväl gemenskapen, omvärlden, naturen som framtida generationer. En mycket spännande resa utlovas. Man tänker som djupast när man känner som starkast, stod det på mjölkpaketen en gång i tiden – här ger vi oss plats att känna, som del av beslutsprocessen, och omvandla känslorna till konstruktiva förhållningssätt.

För att bo i en by krävs sannolikt ett fungerande sätt att fatta gemensamma beslut på. Kanske kan många misslyckade bybyggen förklaras just med frånvaron av djupare förståelse av vad en by är.

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

Syfte: Utforska den djupare betydelsen av demokratiska relationer.

Aktiviteter: Mer info kommer!

Kursledning: Torbjörn Mårdberg och Leif Wreder.

Förberedelser: Kursen kräver ditt deltagande hela tiden. Fundera över i förväg vad undandragande av sin person har för betydelse för en grupps förmåga att skapa legitima beslut.

Våra lästips: Att förstöra demokrati, bokmanus Laxvik m fl.

Boende: Enkel förläggning i sängar i flerbäddsrum. Några enskilda rum finns. Medtag sänglinne eller sovsäck.

Kostnad: 2 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 3 000 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

Information: Thorsten Laxvik 070-5200761, Ingrid Stiernström 070-2646506

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

Delkurs 4 – den lärande byn

Att lära för livet och lära hela livet, att ha ett lärande förhållningssätt individuellt och tillsammans där vi ständigt utvecklar byn, kvarteret och gemenskapen i en hållbar riktning, är det möjligt? Att ställa om till hållbarhet handlar mycket om en inre omställning, en gemensam lärprocess och ett nyfiket utforskande ”utanför ramarna” där vi hittar lokala svar på globala kriser. I jämtländska Kvarnsjö gör vi det i ett vackert fjällnära vinterlandskap!

Vi utforskar hur vi medskapar ett gemensamt utrymme, en bägare, där det är tryggt att uttrycka, lära och växa tillsammans. Vi kommer att arbeta med en modell, ett lärsystem som handlar om att bära sig själv och bära en gemenskap med ansvar och mognad, öppenhet och sårbarhet, reflektion och självreflektion. Modellen, med rötter i bl a ekopedagogik, är levande och dynamisk och kan appliceras i stort och smått. Den utgår från naturen, cirkeln och samlingen kring elden som symbol för den inre drivkraft som hjälper oss att utvecklas i spänningsfältet mellan våra längtor och våra livssituationer.

På ett djupare plan kan modellen ses som ett verktyg i omställningen från den industrimoderna världsbild som satt människan i centrum till en jordcentrerad världsbild där vi utgår från naturens kretslopp i förverkligandet av framtidens hållbara samhälle. Detta möjliggörs genom nya förhållningssätt i mötet med oss själva, varandra, omvärlden och naturen – möten där mångfald, olikheter och konflikter är tillgångar som skapar synergier och oväntade lösningar. Där det finns en varsam, icke-dömande lyhördhet för det nya som vill växa fram genom allas medskapande. 

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

SyfteAtt utforska hur vi kan bära oss själva och en gemenskap på ett moget, ansvarsfullt och hållbart sätt, genom lärprocesser där vi utvecklar förhållningssätt baserade på en jordcentrerad världsbild.

 

Aktiviteter: Studiebesök och möten med människor från bygden.

Kursledning: Niklas Högberg och Ingrid Stiernström.

Förberedelser: Reflektera över hur du hanterar utmaningar, olikheter och ”spänningsfält” som du kan uppleva i de möten och sammanhang du rör dig i. När blir det konstruktivt?

Våra lästips: Mer info kommer!

Boende: Del i flerbäddslägenheter på Kvarnsjö Camp, http://www.kvarnsjocamp.com, medtag sänglinne.

Kostnad: 2 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 3 000 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

InformationIngrid Stiernström 070-26 46 506, Niklas Högberg 070-75 44 840

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

Delkurs 5 – den jordnära byn

En hållbar mänsklig samvaro grundas i en fysisk plats där vi förstår och utveckla byn och lokalsamhället ur ett helhetsperspektiv. Denna helg sätter vi på oss de holistiska glasögonen och utforskar praktiska lösningar där byn har en självklar plats i landskapet och ekosystemen – där naturen, platsen och människan samverkar för allas bästa. Vi ser byn som något mer än en klunga hus, som ett levande system och samspel mellan fysiska strukturer, olika former av flöden liksom mänskliga aktiviteter på det inre och yttre planet.

En jordnära by byggs utifrån en jordcentrerad världsbild som sätter naturen i centrum istället för människan. Livsmiljöerna skapar skönhet när allt hänger ihop i kretslopp och levande system. Utarmningen av lokalsamhällen speglar en föråldrad tanke från det industrimoderna samhället om människan som naturens herrar, vilket har lett till systemfel och överexploatering. Genom ny förståelse och traditionell kunskap kan vi återställa rika livsmiljöer för alla varelser.

På träffen utforskar vi i tanke och handling hur vi förverkligar hållbara livsmiljöer med befintliga metoder och tekniker som bland annat berör energi, byggande av hus och infrastruktur, skogsbruk liksom livsmedelskedjan från jord till bord. Vi besöker platser där nya och gamla tekniker praktiseras med hjälp av lösningar för levande system såsom permakultur och holistic management, samt prövar på att omsätta metoder i praktiken.

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

Syfte: Att utforska vad det innebär att vara en del av de komplexa system som livet på jorden består av, genom en fysisk plats. Vilka system finns, hur samspelar de och vilka verktyg har vi för analys? Vi undersöker också metoder för att maximera vår positiva inverkan på livets system.

Aktiviteter: Studiebesök på gårdar och möten med människor i trakten som arbetar med ”jordnära”, systembaserade metoder och tekniker.

Kursledning: David Bennett, Niklas Högberg, Olle Göransson m fl

Förberedelser: Mer info kommer!

Våra lästipsMer info kommer!

Boende: Enkel förläggning i sängar i flerbäddsrum. Medtag sänglinne eller sovsäck.

Kostnad: 2 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 3 000 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

Information: David Bennett: 0733 190731, Niklas Högberg 070-754 48 40

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

Delkurs 6 – den läkande byn

Någonstans någon gång på vägen in i vår tid tappade många av oss kontakten med vår egen läkningskraft och därmed även ansvaret för vår egen hälsa. Den moderna läkarvetenskapen är fantastisk på många sätt men i ett hållbart samhälle behöver vi också själva ta hand om vår egen inre och yttre läkning – våra egna ekosystem – på ett mer hållbart sätt, individuellt och kollektivt. Tillsammans med andra kan vi skapa läkande miljöer.

Förverkligandet av nya hållbara gemenskaper kan ses som en inre resa där vi läker det förflutna för att möjliggöra nya framtider. Som mänsklighet befinner vi oss mitt i övergången mellan det industrimoderna samhället och framtidens kretsloppssamhälle – en indviduell och kollektiv läkningsresa. Denna globala omställning speglas i samhällen som Svenshögen. Genom samtal och studiebesök tar vi del av läkande lärdomar från det som en gång skulle bli Sveriges största alternativby, liksom av de nya framtider som tar form genom olika projekt och visioner i bygden. Vi möter några av medskaparna i byn som delar med sig av sina drömmar, längtor och erfarenheter. Den fråga vi har med oss i alla möten är hur en by kan läka, lära och leva vidare genom såväl framgång som motgång.

Vi utforskar läkningsprocesser i relation till oss själva, varandra, omvärlden och naturen. Med början i vår egenvård kan vi bli mer hållbara för oss själva, i mer balans med Moder jord. Vi utforskar hur vi kan använda naturen som läkning och friskvård. Vi fördjupar oss i cirkeln som en symbol för läkande processer genom naturkontakt, cirkelsamtal och andra kreativa uttryck.

OBS – informationen nedan är inaktuell. Se http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/ 

Datum och plats: Se aktuell information på http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/#home.

SyfteAtt inspireras, reflektera över och praktisera läkande förhållningssätt till oss själva, varandra, omvärlden och naturen i en gemenskap.

Aktiviteter: Studiebesök i trakten och möten med eldsjälar.

Kursledning: Ingrid Stiernström och Niklas Högberg.

Förberedelser: Mer info kommer.

Våra lästips: Sanna Ehdin Anandala: Den självläkande människan. Louise L. Hay: Du kan hela ditt liv.

Boende: Mer info kommer.

Kostnad: 3 000 kr för dem som deltar i minst fem av sex delkurser, 4 500 kr för övriga. Faktura skickas per mail i förväg.

Information: Ingrid Stiernström 070-2646506, Niklas Högberg 070-7544840

Anmälan: Senast 15 juli per mail till: laxvik.thorsten@gmail.com

Låter det intressant?

OBS – Nästa utbildning börjar 19 augusti 2019, anmäl dig här senast 1 juli.

 

Om oss – kontakt

Thorsten Laxvik

Född -56. Trampat Söders trottoarer i 40 bast och fött upp får och nöt i Edsele i 20 år. Varit med och startat Nipakademin, Norrbete, Rafnaslakt, Norrländsk skogsgris och fler andra kooperativ, företag och föreningar. Skrivit boken Rött kött på rätt sätt och fler andra. Sjukt intresserad av lokal utveckling. Borde fått en medalj redan. Har fyra barn.

Sitter i det kommunala bostadsbolagets styrelse i Sollefteå (Solatum) som planerar för en bredbandsbullerby i kooperativ form. Bygger ett charkuteri i Krokom varifrån man ser åtta jämtländska fjällmassiv. Gillar fjällvandringar, kryddstark korv och intellektuellt motstånd. Har släktens gamla fjällkor på skogen. Tror att kärleken är störst, trots allt. Ljuger regelbundet på Facebook – Bo Thorsten. Har sett demokrati fungera. Är full av tillit.

Tel 070-5200761

laxvik.thorsten@gmail.com

Nikolas Berg

I barndomens Stora Tuna i Dalarna på 60-talet älskade jag att samla kvarterets ungar hemma på klätterställningen där vi blickade upp mot stjärnorna och undrade vad som fanns bortom universum, om universum hade ett slut… Än idag är det min passion att skapa rum för lärande, trygga utrymmen där vi tillsammans ställer de stora frågorna, upptäcker hindren för vår handlingsförmåga, medskapar nya möjligheter utanför ramarna och inte minst blir berörda. Känslorna behövs för hållbart lärande!

Idag handlar frågorna om hur vi kan medskapa en hållbar, rättvis och meningsfull värld. Under senare år har jag bland annat gjort detta som omställningscoach och hållbarhetsstrateg i Örebro län. Hållbar omställning är för mig en spännande och meningsfull lärprocess… Än så länge är jag bättre på att odla idéer och lärande än potatis! Idéer kan vara hävstänger för en ny framtid. Jag har inspirerat till utforskning inom bl a internationell utveckling, hållbar ekonomi, lokal matproduktion, inre omställning, mänsklig påverkanskraft samt naturens rättigheter där jag har medverkat i en FN-dialog. En av de viktigaste idéerna för en hållbar framtid handlar för mig om att återskapa lokalsamhällen utifrån en jordcentrerad världsbild – framtidens by!

Tel 070-754 48 40

niklas.hoegberg@gmail.com

Ingrid Berg

Uppvuxen på 60-talet i den jämtländska myllan med byn som en självklarhet när det fortfarande fanns bönder som hade några kor, en häst, gris och höns, där den sociala tryggheten och kontrollen på gott och ont rådde. Där självhushållande fortfarande var en självklarhet till viss del inte minst genom den jägar- och fiskekultur som fanns. Det här var en del av livet när mina barn växte upp och idag ser jag det även som en stor del i mina barnbarns uppväxt vilket glädjer mig mycket. Att barnen får livskunskap och sammanhang och vet varifrån deras mat kommer.

Jag har jobbat med kreativitet i olika former och projekt, med vuxna och barn, med färg och form, drama och rörelse och inte minst närvaro och stillhet. Numer är mina främsta arbetsområden; kreativa uttryck och lärprocesser med grupper i olika former samt lymfmassage. Ekologisk hudvård pratar jag alltid eftersom det är jag efter alla år i den världen och ibland tar jag hand om  människor med särskilda rättigheter. Jag känner mig nyfiken på vad livet har att bjuda runt nästa knut och vilka nya aspekter av mig som finns kvar att upptäcka.

Tel 070-2646506,

ingrid@medskaparna.se 

David Bennett

Stolt 70-talist och numer radhusbonde med en passion för jordförbättring. Tillverkar bokashi, biokol och kompost och förbättrar just nu den minimala förortstomten i Vällingby en kubikmeter i taget – ett odlingsparadis i mikroformat! Vill bygga allt själv och göra saker från scratch. Lägger alldeles för mycket tid på YouTube.

Jag har varit aktiv i Omställningsrörelsen sedan ca 2011. Har gjort en massa kurser sedan dess inklusive permakultur, rocket stoves, inre omställning och facilitering.

Omställning sker mest på den lediga tiden. Annars tar jobbet – som Learning Consultant – och familjen mycket fokus. Mest jobbet.

Vilket är varför jag längtar till ett annat men liknande liv – mer familj, mer grannar, mer odling, mer djur, mer liv helt enkelt.

Tel 0733-1990731,

david.bennett.se@gmail.com

Bloggen

Framtidensby i Grus och Guld

Karin Backström besökte oss i Söderhamn och skrev följande artiekl som resultat av besöket. Fint tycker vi! http://www.grusoguld.se/framtidens-by/pa-spaning-efter-framtidens/

Rapport om Den lärande byn

Den fjärde delkursen i kursen Bredbandsbullerbyar - Framtidens by - genomfördes i helgen i den lilla byn Kvarnsjö i södra Jämtland. Temat var "den lärande byn". I ett vackert fjällnära vinterlandskap med skidspår runt knuten och perfekt sportlovsväder, utforskade vi...

Vi ses i Karlskoga!

Välkommen att medskapa framtidens by, häng med i denna ettåriga kurs i hållbar byutveckling som utforskar lokala svar på globala kriser! Den arrangeras av Karlskoga folkhögskola. För närvarande genomför vi en ettårig pilotkurs kring ämnet. Där kan man fortfarande...

Vi tvivlar på allt

Frivillig underordning... I ett samhälle tilldelas vi en lång rad olika roller som vi måste förhålla oss till. Som barn är vi underordnade våra föräldrar, som anställda vår arbetsgivare och som invånare i ett rikt land överordnade fattiga länder i vissa aspekter. Att...

Naturbruk och bullerby

Jag njuter fortfarande av naturbrukskonferensen. Där jobbade vi med analysen. Arbetet med bredbandsbullerbyarna handlar om framtiden, att skapa en bild av en modern landsbygd i balans med städerna och naturen. Det handlar om att förstå historien för att förstå...

Stad och land – hand i hand

Staden är fullständigt ohållbar eftersom landsbygden är det. Städerna lever av ohållbara jordbruk både inom och utom landets gränser. Man kan säga att vår billiga mat subventioneras av EU, miljön och utsatta arbetares hälsa (besprutning). Konsumenterna måste lära sig...

Länge leve den urbana normen!

Den urbana normen... Jag har svårt för offerperspektiv. Man pekar ut kön, städer, ekonomiska system eller annat som norm och upplever sig själv som orättvist behandlad. Det är ett motmaktperspektiv som aldrig blir annat än pubertalt. Begreppet den urbana normen...

På kurs med Kurt!

Jag är på andra delkursen kring bredbandsbullerbyar. Temat är den växande byn och vi pratar mycket ekonomi. Avregleringen av finansmarknaden leder till en katastrof. Bankerna lånar ut pengar som de inte har och tar ränta på dem. Nästa finanskris blir ännu djupare....

Den lekande byn i Miljömagasinet

Efter Den Lekande Byn i Meåstrand skrev vi ihop en artikel till Mijömagasinet Här kan du läsa artikeln i sin helhet (som pdf): Miljömagasinet - Lekande...

Demokrati på Ior

Hjälp med analysen...förskolan Ior... Vi bygger redan den första bredbandsbullerbyn i våra huvuden. Det kan vi eftersom en by är en mental fråga, en fråga om hur man förhåller sig till varandra. Det är endast i politisk och geografisk bemärkelse som en by består av...